Ovaj predložak možete koristiti za vašu mikorprezentaciju na regionalnom webinaru TeachMeet Regional.